I spændingsfeltet mellem læring og kommunikation

Læring er et indadvendt ord, mens kommunikation er et udadvendt ord.

Med andre ord: Læring signalerer en udvikling i os selv eller andre, mens kommunikation signalerer, at et budskab kommunikeres ud til andre.

Rigtig meget god læring opstår ved god kommunikation og interaktion mellem mennesker, mens god kommunikation omvendt ofte er en kilde til gensidig læring mellem mennesker.

Læs resten