Iværksætteri, anerkendelse og motivation

For nylig var jeg til iværksættermessen iværk&vækst i Aarhus og fik masser af god energi og inspiration med hjem. Jeg kom uden nogen forventninger, og lidt salgsgas var der måske også, men indtrykket var først og fremmest god energi og inspiration.

En af de ting, der gjorde indtryk, var en vel-etableret iværksætter med sit på det tørre, som sagde, at det der drev ham og de fleste andre var anerkendelse, selv om ikke mange vil indrømme det. Anerkendelse som den vigtigste motivation..

Gyldendals store ordbog definerer: “anerkendelse, i moralsk forstand ikke blot at anerkende et menneske for en særlig indsats, det har gjort, men grundlæggende at anerkende det som en person. Det vil sige, at betragte forholdet til det andet menneske som et gensidigt forhold mellem ligeberettigede parter.”

videre står der:

“En filosofisk teori om anerkendelse hævder, at et menneskes selvforståelse afhænger af den måde, det ser andre mennesker på. Anerkendelsesforholdet må være gensidigt for at lykkes. Hvis man ikke selv anerkender den modpart, som man søger anerkendelse fra, mister forholdet sin betydning.”

Det er på en gang svært og indlysende. Ofte forstår man ikke omkostningen ved ikke at anerkende andre.. for dem, for samfundet og ikke mindst for en selv.

I disse dage kører der eksempelvis mange politiske debatter og ofte anerkender og respekterer debattørerne ikke hinanden. Politisk mudderkastning koster debatterne indhold, vi og alle deltagerne taber på det, i hvert fald på længere sigt..

Et andet eksempel er uddannelsessystemet, hvor man måske kan få mere ud af at arbejde med anerkendelse og elevernes styrker som motivationsfaktor for at trække det læs, det samlede pensum består af..

På mere eller mindre alle scener på iværksættermessen blev store og små iværksættere anerkendt for deres indsats, for deres koncept, for deres firma, for deres ideer.. Det var nok det, der skabte al den gode energi og inspiration.

På Sjælland er chancen der allerede i september for at få et skud energi og inspiration. Hvis du går med en hel, en halv eller en “måske” iværksætter i maven kan jeg anbefale dig at tage på messen:-).

Anna-Christa