Brugeranalyse

ACB -læring og kommunikation hjælper din virksomhed med at kortlægge jeres brugergruppes præferencer og behov. Derudover kan I få evalueret og testet produkter og forløb hos brugerne. Det sker gennem kvalitative og/eller kvantitative undersøgelser.

Kvalitative brugerundersøgelser og -tests:

  • Kvalitative interview
  • Fokusgruppeinterview
  • Fremtidsværksted
  • Brugerstudier m.v.

Kvantitative brugerundersøgelser:

  • Spørgeskemaundersøgelser

Eksempler på gennemførte brugerundersøgelser:

  • Kvalitative interviews med publikummer på Food Festival 2013 for ACTIVE Institute til brug for Guide til oplevelsesbaseret eventudvikling.
  • Kvalitive interviews, fokusgruppeinterviews og fremtidværksted, som en del af min master i Ikt og læring ved Aalborg universitet i 2012.
  • Fremtidsværksted med en lærer og en gruppe elever i 2010 for at vurdere et e-læringsforløb.
  • Kvalitive interviews og fokusgruppeinterviews med lærere og elever i forbindelse med evaluering af undervisningsmaterialer (printbøger og digitale materialer).