Syv gode vaner

Bogen 7 gode vaner med undertitlen personligt lederskab og livskraft af Stephen R. Covey, oversat af Bruno Christensen, har længe været på listen over bøger, jeg gerne vil læse, fordi flere uafhængigt af hinanden har anbefalet den. Det er en bog med en del år på bagen, men den holder og fås stadig i nye og opdaterede udgaver, nærmest en klassiker. Nu er den læst, og i det følgende får du et lille resume med mine bemærkninger, så kan du blive inspireret til evt. selv læse bogen og få det fulde indhold.

Steven Covey’s syv gode vaner er:

Vane 1: Vær proaktiv – Ethvert menneske har styrken til at tage sine egne beslutninger. Når det enkelte menneske vælger sine svar eller reaktion i overensstemmelse med selvvalgte værdier, er det proaktivt.

Vane 1: Begynd med slutningen – Alt skabes to gange. Der er en mental skabelse, som er vejviseren, når den fysiske skabelse skal føre til det ønskede mål.

Vane 3: Gør det første først – De første ting er de ting, som du personligt finder mest værdifuldt at gøre, De bevæger dig i den rigtige retning.

Vane 4: Tænk vind/vind – En vind/vind person besidder tre karaktertræk: Ærlighed, modenhed og en “plads til alle mentalitet”.

Vane 5: Søg først at forstå – dernæst at blive forstået – Hvornår lyttede du sidst til en andens standpunkt? Lyttede du med den hensigt virkelig at forstå, eller lyttede du med den hensigt at ville svare ud fra din egen virkelighed?

Vane 6: Skab synergi – To der arbejder systematisk sammen, har potentiale til at få mere ud af det, end hvis deres indsats hver for sig lægges sammen.

Vane 7: Slib saven – For at fungere som menneske må man slibe saven – altså udvikle og uddanne sig hele livet.

Disse vaner udfolder og motiverer Stephen R. Covey over 338 sider (2. udgave 12 oplag, 2004, nyere udgave findes). Ind imellem er der lidt mange ord, men jeg var begejstret for helhedssynet og indholdet.

Vaner defineres som den samlede sum af viden, kunnen og vilje. Du skal bruge alle tre dele, for at danne dig en vane. Hvis du over tid behersker de syv vaner, bevæger du dig på en modenhedskala fra afhængighed, over uafhængighed og til sidst til et gensidighed. Gensidighed er vi-paradigmet. Vi kan gøre det. Vi kan samarbejde. Vi kan kombinere talenter og kræfter og sammen skabe noget stort. Det er det højeste modenhedsniveau og har ikke noget at gøre med, hvor gammel man er.

Ordet paradigme vender tilbage mange gange, Steven Covey bruger det igen og igen til at understrege, at vanerne ikke er teknikker, men en måde at se verden (paradigme) – et principfast ståsted, der styrer alt, hvad man foretager sig i livet. Altså at man altid handler ud fra nogle principper og et sæt værdier, og ikke blot bruger tillærte teknikker til at opnå bestemte resultater. Hertil skal jeg tilføje, at han ikke taler om et bestemt sæt principper og værdier, men om de principper og værdier vi hver især skal identificere, som vigtige for os, for efterfølgende at kunne efterleve dem i vores liv og blive til personer med integritet.

I bogen foldes argumentationen for, hvorfor det er vigtigt med principper og hvad de syv vaner betyder for ens effektivitet og vækst som menneske både i ens private liv og i ens arbejdsliv ud i detaljer med brug af både eksempler og henvisninger til forskning og  litteratur. Jeg kan kun anbefale dig at læse 7 gode vaner, alle vil kunne finde noget, de kan bruge.

Hvis du ikke bare vil låne bogen på biblioteket, men have adgang til den nyeste udgave, kan du se mere på franklincovey.dk, her fremgår det, at der nu også er en 8 vane, så nu er der en mere bog at læse.

 

 

 

 

Crowdsourcing og -funding

Bloggen har været lukket et stykke tid på grund af opgaver med skarpe deadlines. Nu åbner den igen med indtryk fra en konference om Crowdsourcing og -funding Crowd15, der for nylig blev afholdt på Børsen. Jeg har eksperimenteret med at oversætte Crowdsourcing og -funding til dansk, men det lød for mærkeligt.

Crowdsourcing dækker over, at man trækker på ressourcer fra the crowd eller på dansk mængden, masserne eller folk, altså dig. Folk kan give af deres tid eller deres ideer m.m., f.eks. redigere gratis på WikipediA. Der var et hav af spændende oplæg fra virksomheder, der bruger og har brugt crowdsourcing. bl.a. Even Heggernes fra Airbnb, hvor folk udlejer deres hjem og/eller deler oplevelser, Steffen Hedebrand Elance-oDesk, hvor opgave-udbydere kan matche op med opgaveløsere internationalt, Stiven Kerestegian Lego, som danner et community med deres entusiaske legobyggere, hvor der bliver udvekslet ideer og Fraser Doherty SuperJam, som via en crowdsourcing kampagne både har fået 400 medejere og 400 folk med ideer til firmaet.

Crowdfunding dækker over finansiering fra the crowd, her deler man op i 4 typer finansiering:

  • Donation based (donationer som folk giver, fordi de har lyst til at støtte sagen uden at få noget til gengæld ud over måske lidt opdateringer om, hvordan det går)
  • Reward based (bidrag fra folk, som til gengæld kan vinde noget eller modtage de første produkter, der kommer ud, evt. lidt før de kommer til salg. Typisk kreative produkter som musik, bøger og lignende.
  • Lending based (lån fra folk, som skal have deres lån tilbage på nærmere definerede vilkår.)
  • Equity based (lån der gives for aktier og lign.)

Derudover var der oplæg fra forskere, myndigheder og rådgivere med alle mulige vinkler på emnet, bl.a. juridiske. Hvis du vil lære fænomenet mere at kende, så prøv at tjekke en af de nedenstående sjove, nyttige og nørdede kampagner ud, som rundede konferencen af. Det er generelt sjovt, og folk har gjort sig umage. Du kan evt. også prøve at støtte en eller flere kampagner for at følge, hvordan det fungerer:

Dahl Design (støtte til produktion af et unikt bæltespænde)

Audiocase (støtte til produktion af en unik, solid og flytbar musikafspiller)

the Oktober fist (støtte til produktion af en håndledsstøtte)

25 år bag pulten (støtte til en fysisk bog og en e-bog om DJ’s og DJ kulturen i 25 år)

Takaokami  (støtte til design og produktion af feminint og praktisk regntøj)

Et eksempel på en veloverstået kampagne, der har opnået finansiering er Pebble

Der er allerede mange platforme, hvor man kan lancere sin crowdsourcing- og -fundingkampagne f.eks. Kickstarter, Indigo og Bomerang med flere.

Der var også oplæg om crowdmotivation. Mange kampagnerne spiller på en humoristisk note, og der er ingen tvivl om at god humor, som altid, fremmer sagen. En oplægsholder opsummerede motivationsaspektet på denne måde:

“People have feelings, give them the possibility to contribute”

For særligt interesserede anbefalede forsker og phd i emnet Kevin Berg Grell følgende bøger:

  • Some simple economics of crowdfunding
  • The crowd funding revolution
  • Crowdfunding: The Corporate Era

Iværksætteri, anerkendelse og motivation

For nylig var jeg til iværksættermessen iværk&vækst i Aarhus og fik masser af god energi og inspiration med hjem. Jeg kom uden nogen forventninger, og lidt salgsgas var der måske også, men indtrykket var først og fremmest god energi og inspiration.

En af de ting, der gjorde indtryk, var en vel-etableret iværksætter med sit på det tørre, som sagde, at det der drev ham og de fleste andre var anerkendelse, selv om ikke mange vil indrømme det. Anerkendelse som den vigtigste motivation..

Gyldendals store ordbog definerer: “anerkendelse, i moralsk forstand ikke blot at anerkende et menneske for en særlig indsats, det har gjort, men grundlæggende at anerkende det som en person. Det vil sige, at betragte forholdet til det andet menneske som et gensidigt forhold mellem ligeberettigede parter.”

videre står der:

“En filosofisk teori om anerkendelse hævder, at et menneskes selvforståelse afhænger af den måde, det ser andre mennesker på. Anerkendelsesforholdet må være gensidigt for at lykkes. Hvis man ikke selv anerkender den modpart, som man søger anerkendelse fra, mister forholdet sin betydning.”

Det er på en gang svært og indlysende. Ofte forstår man ikke omkostningen ved ikke at anerkende andre.. for dem, for samfundet og ikke mindst for en selv.

I disse dage kører der eksempelvis mange politiske debatter og ofte anerkender og respekterer debattørerne ikke hinanden. Politisk mudderkastning koster debatterne indhold, vi og alle deltagerne taber på det, i hvert fald på længere sigt..

Et andet eksempel er uddannelsessystemet, hvor man måske kan få mere ud af at arbejde med anerkendelse og elevernes styrker som motivationsfaktor for at trække det læs, det samlede pensum består af..

På mere eller mindre alle scener på iværksættermessen blev store og små iværksættere anerkendt for deres indsats, for deres koncept, for deres firma, for deres ideer.. Det var nok det, der skabte al den gode energi og inspiration.

På Sjælland er chancen der allerede i september for at få et skud energi og inspiration. Hvis du går med en hel, en halv eller en “måske” iværksætter i maven kan jeg anbefale dig at tage på messen:-).

Anna-Christa