Definition af læring

Den bedste overordnede og brede definition på læring, jeg er stødt på, er Knud Illeris’s (anerkendt dansk autoritet på området):

“enhver proces, der hos levende organismer fører til en varig kapacitetsændring, som ikke kun skyldes glemsel, biologisk modning eller aldring”.

Definitionen gælder altså også mennesker! Denne brede definition dækker over, at læring er en kompliceret proces, der involverer både vores biologi, vores psykologi og vores interaktion med omverdenen i form af andre mennesker eller fysiske ting og steder.

Vi lærer hele tiden af de situationer, vi befinder os i, ikke altid det, vi vil lære, eller det andre vil have os til at lære. Men vi lærer noget hele tiden uanset hvad. Vores læring udenfor formaliseret undervisning fylder lige så meget eller mere end vores skolelærdom, og al formel læring refererer bevidst og ubevidst til vores uformelle lærdom.

Derfor bliver al formel lærdom (og det vi selv ønsker at lære) nød til at tage højde for den uformelle nyttige og unyttige viden, vi bære med os, og som henholdsvis kan hjælpe ny læring på vej eller blokere for den. Den eneste måde at tage højde for dette er, at arbejde med en større bevidsthed om vores egen læreprocess, så vi får mere kontrol over vores motivation og vores læreprocess.

Figuren nedenfor viser de faktorer, der påvirker vores læreprocess. Figuren er videreudviklet med inspiration fra nogle af Knud Illeris’s figurer i bogen Læring, som kan anbefales, hvis emnet interesserer dig.

 

Tegning ACB og JensenHilmer efter Knud Illeris

Læringens elementer
Visualiserer det komplicerede samspil mellem individet og verden under læring. Tegning ACB og JensenHilmer efter Knud Illeris