Forfatterhjælp

Som forfatter står du overfor mange forskellige opgaver, før dit værk er færdigt og tilgængeligt for læseren. Det kan være nyttigt at få hjælp til de dele af processen, som du ikke er ekspert i. Du kender dit stof, men hvordan det struktureres og præsenteres, layoutes, trykkes og udgives m.m., behøver du ikke at være ekspert i. Samarbejdet kan forgå på forskellige måder og have forskelligt omfang afhængigt af dit konkrete behov.

Sparring

Du vil gerne gennemføre dit projekt selv, men du ønsker at få professionel sparring til hele eller dele af processen. Det kan være selve skriveprocessen, bearbejdning af tekst og illustrationer, valg af medie og målgruppeanalyse m.m.

Redaktion

Dit manus bearbejdes sprogligt for at sikre korrekthed, forståelighed og appel til læseren. Tilsvarende planlægges illustrationer og layout, så de bedst muligt understøtter din tekst og dit budskab. Som redaktør kan jeg tage den rene redaktørrolle, hvor jeg kun arbejder med formidlingen af det givne stof, eller tage et større ansvar for indholdet som fagredaktør, der også udfordrer dig som forfatter på udvælgelsen af stoffet i forhold til fag, målgruppe og pædagogiske principper, afhængig af dine ønsker.

Projektledelse

Du vil gerne have ekstern hjælp til at få struktur og fremdrift i projektet.

Ghostwriter

Du har oplæg og stof til en udgivelse, men ønsker hjælp til at skrive manuskriptet. Jeg strukturerer, skriver og færdiggør manuskriptet i samarbejde med dig.

Oversættelse

Du vil gerne have hjælp til at oversætte din bog. Jeg har erfaring med at oversætte fagbøger til engelsk, gode engelske kundskaber og gode partnere også til oversættelse til og fra tysk. Oversættelsen kan selvfølgelig også gå fra engelsk til dansk.

Markedsføring

Sparring og praktisk hjælp til at lave en markedsføringsplan og gennemføre den, så du når ud til dine læsere.