I spændingsfeltet mellem læring og kommunikation

Læring er et indadvendt ord, mens kommunikation er et udadvendt ord.

Med andre ord: Læring signalerer en udvikling i os selv eller andre, mens kommunikation signalerer, at et budskab kommunikeres ud til andre.

Rigtig meget god læring opstår ved god kommunikation og interaktion mellem mennesker, mens god kommunikation omvendt ofte er en kilde til gensidig læring mellem mennesker.

Jeg kan rigtig godt lide, at opholde mig i spændingsfelt mellem læring og kommunikation, her kan man få AHA-oplevelser, nye forståelser, bekræftelse på teorier og innovative tanker.

Et andet spændingsfelt, der er spændende at udforske, er balancen mellem fysisk, kropslig og praktisk læring i forhold til teoretisk læring. Hvordan spiller de forskellige former for læring sammen, og er de ikke hinandens forudsætninger?

På denne blog vil jeg løbende reflektere over oplevelser og tanker, der relaterer sig bredt eller mere snævert til emnerne læring og kommunikation.

Mange hilsner.

Anna-Christa