Fed sort dansk olie fra biomasse

I sidste uge havde jeg en AHA-oplevelse på et arrangement for danske fødevare- og jordbrugsjournalister, måske fordi jeg ikke har fulgt godt nok med i, hvad der sker indenfor udviklingen af bæredygtig energi.

Men i hvert fald kan de nu lave olie af biomasse f.eks. græs på AU Foulum, og du har mulighed for at komme til indvielsen af deres nye olieraffineringsanlæg, og høre mere den 22. maj 2015, hvis du er interesseret. Ellers kan du læse lidt videre her.

Olie fra græs

Her ser du olie lavet af græs på AU Foulum!

Visionen er at finde frem til afgrødesystemer, der kan producere et højere tørstofudbytte pr. ha end de fremherskende kornafgrøder, og at disse dyrkningssystemer samtidig skal give en mindre udvaskning af næringsstoffer og bidrage til at bevare jordens kulstofindhold. Med andre ord at finde en måde, hvorpå vi populært sagt “kan producere os ud af miljøproblemerne”. Og i lille skala er det lykkedes på AU Foulum. Af den producerede biomasse arbejder forskere på at udvinde og raffinere protein, der kan bruges i husdyrproduktionen og måske også ultimativt til menneskeføde, og af det resterende grove materiale udvinde den ovenfor omtalte olie, samt en hel række af endnu uudforskede materialer og kemiske stoffer, der kan bruges i alle tænkelige produkter.

Nye dyrkningssystemer

Uffe Jørgensen fortæller om perspektiverne i nye dyrkningssystemer med højere tørstofudbytte og lavere udvaskning m.m.

En af de mest lovende afgrøder er sletgræs, den yder et højt udbytte og kan ligge i 4-7 år, så udvaskningen holdes nede og kulstof bevares i jorden.

Efter forsøgsmarken besøgte vi laboratorie 38, hvor Søren Krogh Jensen og to andre forskere fortalte om deres arbejde med at udvinde og raffinere protein fra græs, at finde frem til proteinets værdi og til at identificere de stoffer i proteinet, der måske ikke er så gode i foder.

Den grove rest, der er tilbage efter udvinding af proteinet, arbejder Ib Johansen med at omdanne til olie i et bioraffineringsanlæg. Hvis det kan lykkes også i stor skala uden at bruge alt for meget energi i processen, er perspektiverne store. De mange stoffer i olien bruges i industrien til mange ting, men der arbejdes med at identificere de mest værdifulde, for at fremme konkurrencefordelen over til fossilt brændsel mest muligt.

Forskerne arbejder sammen med International centre for innovation and hightech entrepreneurship for at få industrien involveret i udforskningen af de nye perspektiver, for der venter et massivt udviklingsarbejde inden for logistik og praktiske processer samt enorme investeringer, hvis visionerne skal kunne føres ud i praksis.

Hvis du er interesseret i hele rapporten om udnyttelse af biomasse fra december 2013, finder du den her. Eller læse en kortere redegørelse på AU Foulums internetside her.

At jeg fik en AHA-oplevelse beviser nok bare, at man skal ud og se, røre, lugte og tale med nogle spændende mennesker, før ting rigtig presser sig på og fæstner sig i bevidstheden. Men det med olien er nu en verdensnyhed.